język polski 24.04.2021 r.

102

1. Temat: Mieszanka gramatyczno-ortograficzna.

  • czasowniki: osoba, liczba, czas, rodzaj.
  • pisownia nie z różnymi częściami mowy.

2. Temat: Co wiemy o przysłówku?

Dobrego weekendu!

Do zobaczenia 8 maja.

Emilia