język polski 23.01.2021 r.

130

1. Temat: Słucham i zapamiętam!

  • kształcenie literackie: rodzaje literackie (epika, liryka, dramat), narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa, nastrój opowieści, stosunek narratora do bohatera, strofa=zwrotka, środki artystyczne (epitet, porównanie, przenośnia, onomatopeja), mowa zależna i niezależna, porównania (np. Pracowity jak mrówka), związki frazeologiczne, wyrażenie,
  • kształcenie językowe: reguły pisowni rz (wymienne na r, po spółgłoskach, w zakończeniach -arz, -erz, wyjątki), odmiana rzeczowników przez przypadki i liczby, rodzaje zdań (wklejka do zeszytu)

  • samodzielne tworzenie notatki,
  • czytanie ze zrozumieniem (TEST 2).

2. Temat: Rozszerzamy wiadomości o przymiotnikach.

  • przypomnienie wiadomości o przymiotniku, odmiana przez przypadki, liczby i rodzaje, rola przymiotnika,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 98, ćw. 2, 3 s. 99.

Praca domowa

– ćw. 5 s. 100

Pozdrawiam!

Emilia