język polski 22.04.2023

55

1. Temat: Sprawdzam się – czasownik.

  • kartkówka.

2. Temat: Porozmawiajmy o asertywności.

  • asertywność, czy jestem asertywna/y?, co jest ważniejsze: moje prawa i potrzeby czy prawa i potrzeby innych – dyskusja,
  • notatka w zeszycie,
  • scenki sytuacyjne,
  • opowiadanie Daj się namówić s. 151/152 – omówienie, jak odmawiać, moje mocne cechy charakteru,
  • praca z książką: s. 151-153.

Dobrego tygodnia!

Emilia