język polski 21.11.2020 r.

184

1. Temat: Praktyka czyni mistrza.

  • wyrazy pokrewne, wyrazy bliskoznaczne, pisownia wyrazów, poprawna wymowa.
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 5 s. 37, ćw. 6, 8 s. 38 oraz ćw. 9 s. 39.

2. Temat: Kształcenie sprawności językowej.

  • rodzaje wypowiedzeń (zdania pytające, rozkazujące i oznajmujące), znaki na końcu różnego rodzaju wypowiedzeń, pisownia rz/ż.
  • karty pracy: ćw. 9, 10 s. 21, ćw. 11 s. 22 oraz ćw. 13 s. 23.

3. Temat: Jak zapisać dialog?

  • różnica miedzy dialogiem a monologiem, budowa dialogu, czasowniki oznaczające mówienie, notatka w zeszycie.
  • karta pracy: ćw. 19 s. 24 oraz ćw. 20 s. 25.
  • praca w grupach (pisanie dialogu).

Praca domowa

– ćw. 7 s. 38

– karta pracy ćw. 21 s. 25

– dodatkowa karta pracy (podkreślenie wypowiedzi narratora oraz uzupełnienie braków w dialogach)

Pozdrawiam!

Emilia