język polski 21.01.2023

99

1. Temat: Kiedy rz, a kiedy ż w wyrazach?

  • zasady pisowni rz: rz wymienne na r, niewymienne, po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, j, ch,w, w zakończeniach -arz, -erz, -mistrz, -mierz, wyjątki / notatka,
  • zasady pisowni ż: ż wymienne na g, dz, h, z, ź, s, niewymienne, po literach r, l, ł, n, w wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na -aż, -eż / notatka,
  • praca z książką: s. 53-56, 61-63 oraz 67-70,
  • gra Kaleidos – ćwiczymy spostrzegawczość i szukamy wyrazów z rz i ż.

Praca domowa

– uzupełnij kartę pracy,

– przygotuj się do dyktanda (ćw. 5 s. 69).

Dobrego tygodnia!

Emilia