język polski 20.03.2021 r.

122

1. Jaki jest mój przyjaciel? – charakterystyka.

  • czytanie charakterystyk.

2. Ja, ty, jakiś, nigdzie, wielu – to zaimki przyjacielu.

  • zaimki rzeczowne, przymiotne, przysłowne, liczebne, wskazujące, pytające i nieokreślone,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 69, ćw. 2, 3 s. 70, ćw. 4 s. 71, ćw. 5 s. 72, ćw. 1 s. 73-75 oraz ćw. 2 s. 76-77.

Pozdrawiam!

Emilia