język polski 20.02.2021 r.

85

1. Temat: Opisuję dzień niezwykłej podróży.

  • wypowiedź pisemna: dziennik, zapisywanie dat,
  • fragment dziennika Martyny Wojciechowskiej Przesunąć horyzont (karty pracy Tydzień na podróże 5 s. 48) – omówienie,
  • karty pracy: ćw. 12 a, b, c, 13, 14 s. 49, ćw. 15, 16 s. 50.

2. Temat: Znamy wiele wyrazów z ch i h.

  • zasady pisowni ch i h – uzupełnienie i wklejenie wklejki do zeszytu,
  • karta pracy,
  • ćw. 3 s. 113.

3. Temat: Polacy nie gęsi… – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Praca domowa

– ćw. 17 s. 51 (karty pracy Tydzień na podróże 5).

Pozdrawiam!

Emilia