Język polski 2.10.2021

107

Temat: Młodzież dawniej – młodzież dziś.

  1. Czytanie wybranych fragmentów opowiadań: “Wspomnienie dziećiństwa” pod.s.24-25, oraz “Komputer – przyjaciel i wróg” pod.s. 30.
  2. Porównanie warunków dorastania dawniej i dziś.
  3. Wskazywanie zalet i wad dorastania w różnych czasach, oraz wystepowania szans rozwoju jak i zagrożeń dotyczących życia młodzieży.

Praca domowa: Proszę zaplanować uzależnionej od komputera koleżance lub koledze tzw. tydzień bez komputera. Praca pisemna w zeszytach.

Pozdrawiam G. Denert