Język polski 2.04.2022

95

Temat: Czy mądrości możemy się nauczyć?

  1. “Nasza królowa” pod.s. 136-137. Omówienie postaci królowej Św. Jadwigi.
  2.  Rozwój słownictwa dotyczącego mądrości i nauki.
  3. Różnice między życzeniem a prośbą pod,s,142-143.

Temat: Wóz Drzymały – przykład odwagi i niezłomności.

  1. Michał Drzymała – człowiek, który nie poddał się zaborcom, pod.s 144-145.
  2. Przypomnienie czasów zaborów oraz niezłomnej walki z okupantem..
  3. Zrobiłbym, ale / gdybym – forma warunku, pod. ćw.5,6,7.8.

Praca domowa: ćw. 9, 10 oraz dla chętnych: Drzymałowie rozmyślają, s.150.

 

Pozdrawiam G. Denert