język polski 19.09.2020 r.

145
  1. Temat: Jak wiele w życiu zależy ode mnie – nowe wyzwania.
  • nasze wspomnienia z wakacji,
  • zasady panujące w naszej klasie,
  • moje prawa i obowiązki.

2. Temat: Sukces – co to znaczy?

  • tekst Niezapomniana lekcja podr. s. 7/8 – omówienie; co jest ważne na lekcji?, lekcja, która zapadła mi w pamięć; najłatwiej powiedzieć nie potrafię; czy warto przezwyciężać trudności?, wiara we własne siły; co to jest sukces?
  • skupienie się na tym, co potrafimy (notatka w zeszycie), motywacja do ciągłego rozwijania się.

3. Temat: Potrafię korzystać ze słowników.

  • praca w ćwiczeniach: ćw. 8, 9 s. 7 oraz ćw. 10 s. 8.

Praca domowa

– dokończ ćw. 10 s. 8

!!! Rozdałam dzieciom podania. Proszę o sprawdzenie poprawności danych i podpisanie. Będę je zbierała na najbliższych zajęciach. Dziękuję!

Pozdrawiam!

Emilia