język polski 18.03.2023

36

1. Temat: To on buduje zdanie – czasownik.

Praca domowa

– ćw. 6 s. 128,

– pamiętaj o napisaniu charakterystyki przyjaciela,

* dla chętnych s. 135.

Dobrego tygodnia!

Emilia