język polski 17.09.2022

136

1. Temat: Ćwiczę umiejętności językowe.

  • przypomnienie informacji o częściach mowy,
  • praca z książką: s. 8-9.

2. Temat: Niezapomniana lekcja.

  • tekst Niezapomniana lekcja s. 10/11 – omówienie, co jest ważne na lekcji, lekcja, która zapadła mi w pamięć, wiara we własne siły, motywacja, sukces, czy warto przezwyciężać trudności, potrafię/nie potrafię, co lubię/czego nie lubię w szkole,
  • praca z książką: s. 10-12.

3. Temat: Nie z rzeczownikami, czasownikami i przymiotnikami.

  • praca z książką: s. 13-15.

Praca domowa

– ćw. 6 s. 14.

Dobrego tygodnia!

Emilia