język polski 17.04.2021 r.

112

1. Temat: Wynalazek, który ułatwiłby mi życie.

  • utrwalenie wiadomości dotyczących czasownika (osoba, liczba, rodzaj, czas), pisownia trudnych form czasowników (bezokoliczniki zakończone na -ść, -źć, – ąc),
  • karty pracy (Tydzień wynalazków 6): ćw. 5 s. 54, ćw. 6, 7 s. 55, 8, 9, 11 s. 56, ćw. 12, 13, 14 s. 57 i ćw. 15 s. 59.

2. Temat: Pisownia nie z różnymi częściami mowy.

  • pisownia nie z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami, zaimkami i liczebnikami, wyjątki (notatka w zeszycie),
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 5 s. 139 oraz ćw. 6 s.140.

Praca domowa

– ćw. 16 s. 59,

– dokończyć ćw. 6 s. 140,

– utrwal wiadomości https://wordwall.net/pl/resource/12571268/polski/pisownia-nie-klasa-6

* dla chętnych: karty pracy ćw. 17 s. 59.

Dobrego tygodnia!

Emilia