język polski 16.01.2021 r.

132

1. Temat: Czas na powtórkę- rzeczownik.

  • kształcenie językowe: rzeczowniki własne i pospolite, przypadek, liczba, rodzaj, rzeczowniki niemające liczby pojedynczej lub liczby mnogiej.
  • karty pracy (Tydzień 4): ćw. 7, 8, 9 s. 37, ćw. 10, 11, 12 s. 38, ćw. 13, 14 s. 39 oraz ćw. 15 s. 40.

2. Temat: Despotyczny przyimek.

  • definicja przyimka (notatka w zeszycie),
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1s. 89/90 (ustnie), ćw. 5 s. 94/95 oraz ćw. 6 s. 95.

3. Temat: Sprawdzam się!

  • karty pracy (Test I) – czytanie ze zrozumieniem, pytania do tekstu.

Praca domowa

– ćw. 4 s. 93/94

– ćw. 15 s. 8 (karty pracy Test I)

Na najbliższych zajęciach będzie sprawdzian z czytania ze zrozumieniem (na wzór Testu I omawianego na lekcji).

Pozdrawiam!

Emilia