język polski 15.05.2021 r.

57

1. Temat: Zdanie a równoważnik zdania.

  • kształcenie literackie: cechy gatunkowe legendy,
  • kształcenie językowe: podmiot i orzeczenie,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. s. 144-145,
  • karty pracy Tydzień z legendami 12Sokołowa skała s. 104/105, ćw. 1 s. 105, ćw. 2, 3 4 s. 106, ćw. 5, 6, 7 s. 107, ćw. 9, 10, 11 s. 108, ćw. 12, 13 s. 109.

2. Opis krajobrazu.

  • jak powinien wyglądać opis krajobrazu (notatka w zeszycie),
  • karty pracy: ćw. 20 s. 111, ćw. 22 s. 112 oraz ćw. 25 s. 114.

Dobrego tygodnia!

Emilia