język polski 14.11.2020 r.

173

1. Temat: O wilku mowa, a wilk tu!

  • kształcenie literackie: narrator, zdrobnienia, zgrubienia, wyrazy neutralne, wyrazy potoczne a słownictwo używane w sytuacjach oficjalnych,
  • karty pracy: tekst Spotkanie nad morzem – omówienie; ćw. 1 s. 18, ćw. 2, 3, 4, 5 s. 19, ćw. 6, 7, 8 s. 20.

2. Temat: Moje marzenia i potrzeby.

  • tekst Nie rozumieją, że ja chcę… podr. s. 30 – omówienie; wyjaśnienie trudnych wyrazów; zadania do tekstu (podr. zad. 1, 2, 3 s. 31); chcę więc powinienem dostać – dyskusja.

Praca domowa

– Chcę więc powinienem/powinnam to dostać. Czy aby na pewno muszę mieć wszystko czego chcę? – napisz na ten temat kilka zdań.

Pozdrawiam!

Emilia