język polski 14.01.2023

160

1. Temat: O wilku mowa, a wilk tu!

  • kształcenie literackie: narrator, zdrobnienia, zgrubienia, wyrazy neutralne, wyrazy potoczne a słownictwo używane w sytuacjach oficjalnych,
  • karty pracy (Tydzień na rozmowy): tekst Spotkanie nad morzem – omówienie; s. 17-20,
  • rodzaje wypowiedzeń (zdania pytające, rozkazujące i oznajmujące), znaki na końcu różnego rodzaju wypowiedzeń,
  • karty pracy (Tydzień na rozmowy), s. 21-22.

2. Temat: Jak napisać dialog?

  • różnica miedzy dialogiem a monologiem, budowa dialogu, czasowniki oznaczające mówienie, notatka w zeszycie,
  • karty pracy (Tydzień na rozmowy), s. 24-25,
  • praca w parach (pisanie dialogu).

Praca domowa

– uzupełnij kartę pracy (podkreślenie wypowiedzi narratora oraz uzupełnienie braków w dialogach),

* dla chętnych: napisz dialog na dowolny temat.

Dobrego tygodnia!

Emilia