Język polski 13.11.2021

151

Temat: Powtórzenie materiału z gramtyki i ortografii.

Opracowanie i powtórzenie zagadnień z gramatyki i ortografii:

  1. Pisownia “nie” z czasownikami, rzeczownikami i przymiotnikami.
  2. Wielka i mała litera.
  3. Spólgłoski miękkie.
  4. Wyrazy z “rz” i “ż”.
  5. Rzeczowniki.
  6. Zaimki.

Ważne!!! 27 listopada odbędzie się sprawdzian. 

Pozdrawiam G.Denert