język polski 13.02.2021 r.

104

1. Temat: Daj się zaprosić na wycieczkę.

  • kształcenie literackie: zwrotka (strofa), refren, porównanie, fraszka, epitet, wyrażenie,
  • kształcenie językowe: przyimek i wyrażenie przyimkowe,
  • karty pracy (Tydzień na podróże 5): fragment wiersza K. I. Gałczyńskiego Zaproszenie na wycieczkę; ćw. s.43, ćw. 1 s. 44, ćw. 2, 3, 4, 5, 6 s. 45, ćw. 7, 8 s. 46 oraz ćw. 11 s. 48.

2. Temat: Gry i zabawy.

  • taboo zawody,
  • ja Ci opowiem, a Ty narysuj.

Praca domowa

– karty pracy ćw. 9 i 10 s. 47.

Pozdrawiam!

Emilia