język polski 12.12.2020 r.

129

1. Temat: Zasady pisowni wyrazów wielką literą  – powtórzenie. 

  • informacje ćwiczenia s. 40-42 – omówienie.
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 42 oraz ćw. 2 s. 43.

2. Temat: Największa grupa wyrazów – rzeczowniki.

  • przypomnienie informacji na temat rzeczownika – liczby, rodzaje, odmiana przez przypadki, pisownia nie z rzeczownikami, rzeczowniki własne i pospolite,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 45/46 i ćw. 2 s. 47.

3. Temat: Mikołaju, Mikołaju…

  • list do Mikołaja,
  • rozdanie prezentów mikołajkowych.

Praca domowa

– ćw. 3 s. 47

Pozdrawiam!

Emilia