język polski 12.11.2022

110

1. Temat: Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.

  • spółgłoski miękkie,
  • praca z książką: s. 27-29.

2. Temat: Polska odzyskuje niepodległość – 11 listopada 1918 roku.

Praca domowa

*dla chętnych: wybierz jedną zwrotkę piosenki 11 listopada i ją zaśpiewaj. Prześlij mi wersję wideo do 24 listopada.

Do zobaczenia 26 listopada.

Emilia