Język polski, 12.09.2020

128

1. Lekcja organizacyjna, zapoznanie się z nowymi podręcznikami.
2. Różne rodzaje słowników – praca ze słownikiem ortograficznym, frazeologicznym, wyrazów obcych i bliskoznacznych. Ćwiczenia 1-7.
3. Dlaczego uczymy sie języka polskiego – rozmowa kierowana .

Zadanie domowe
Proszę dokończyć zadania – 1-7 z lekcji 2 w zeszycie ćwiczeń.