Język polski 12.02.2022

136

Temat: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

  1. Krótkie przypomnienie historii języka polskiego.
  2. Ciekawostki dotyczące różnych języków na świecie.
  3. Gry i zabawy edukacyjne dotyczące języka polskiego – karty pracy.

Pozdrawiam G. Denert