język polski 11.03.2023

64

1. Temat: Potrafię napisać charakterystykę postaci.

Praca domowa

Na zajęcia 25 marca napisz charakterystykę swojego najlepszego przyjaciela (minimum 150 słów).

Dobrego tygodnia!

Emilia