język polski 11.02.2023

80

1. Temat: Poszerzam swoje słownictwo.

  • kształcenie literackie: narrator, wyrazy potoczne a słownictwo używane w sytuacjach oficjalnych, wyrazy bliskoznaczne,
  • karty pracy Tydzień w domu 4 s. 34-36.

2. Temat: To i owo o przymiotniku.

3. Temat: Potrafię opisać przedmiot.

  • opis przedmiotu,
  • karty pracy Tydzień w domu 4 s. 40-42.

Praca domowa

– Wytnij z gazety, wydrukuj lub narysuj jeden przedmiot i go opisz,

* dla chętnych: podręcznik s. 114.

Dobrego tygodnia!

Emilia