język polski 10.12.2022

125

1. Temat: Sprawdzam się – przypadki.

  • sprawdzenie wiadomości ze znajomości przypadków i odmiany rzeczowników,
  • praca przy tablicy/notatka w zeszycie.

2. Temat: Zmieniamy losy Janka Muzykanta.

  • Janko Muzykant – przybliżenie treści, problematyka, Henryk Sienkiewicz, nowela (notatka),
  • https://www.youtube.com/watch?v=CsKC3zuJgvE&t=1s,
  • praca z książką: s. 37-39,
  • uzupełnienie zdań (wklejka),
  • praca w grupach: sala sądowa; wnioski.

Praca domowa

Napisz inne zakończenie noweli Janko Muzykant.

Za tydzień odbędzie się wspólne kolędowanie. 🙂 Proszę, by uczniowie poćwiczyli w domu kolędę Do szopy, hej pasterze.

Nie zapomnijcie o prezentach 🙂 🎅 🎁

Dobrego tygodnia!

Emilia