język polski 10.04.2021 r.

133

1. Temat: Formy osobowe czasownika.

  • bezokolicznik, odmiana czasowników przez osoby, liczby, czasy i rodzaje.
  • praca w ćwiczeniach: ćw. s. 133-137.

2. Temat: Potrzeba matką wynalazków.

  • rozmowa na temat wynalazków, dlaczego są potrzebne, potrzeba jest matką wynalazków,
  • karty pracy (Tydzień wynalazków 6) – tekst Bardzo ilustrowana historia wynalazków – omówienie, plan wydarzeń, różnica między tekstem informacyjnym a literackim, środki stylistyczne.

Praca domowa

– podsumuj wiadomości z zajęć: https://wordwall.net/pl/resource/930055/polski/osobowe-i-nieosobowe-formy-czasownika oraz https://wordwall.net/pl/resource/9408332/czas-przysz%C5%82y-prosty-i-z%C5%82o%C5%BCony

– obejrzyj krótki film a następnie zastanów się i zapisz, bez którego z tych wynalazków nie wyobrażasz sobie życia. Odpowiedź uzasadnij. https://www.youtube.com/watch?v=OtacV0yVIog

Pozdrawiam!

Emilia