j. polski 15 kwietnia

54

I. Temat: Co wiemy o czasowniku? – powtórzenie wiadomości.

  1. Przypomnienie definicji czasownika w oparciu o ćwiczenia w kartach pracy.
  2. Odmiana czasowników przez liczby, rodzaje i czasy – karty pracy.
  3. Określanie formy gramatycznej czasowników – ćwiczenia z  https://wordwall.net/.
  4. Przypomnienie rodzajów zdań (oznajmujące, pytające i rozkazujące).

 

Pozdrawiam

Dominika Krzysztofsdóttir