Historia zajęcia on line 13.11.2020

159

notatka z lekcji:

Temat: Walka Polaków o niepodległość – powstanie listopadowe.

29 listopada 1830r – wybuchło powstanie listopadowe.  Początkiem powstania w polskiej armii, miało być pojmanie dowódcy wojska, wielkiego księcia Konstantego. Powstanie wybuchło i do rana usunięto Rosjan z Warszawy, ale nie zdołano aresztować wielkiego księcia.

  • młodych żołnierzy do walki prowadził Piotr Wysocki,
  • powstańcy nie zaplanowali dalszych działań, ani nawet nie przygotowali rządu,
  • władzę przejęły osoby ogólnie szanowane, ale które powstania nie chciały i zamierzały porozumieć się z carem, car nie chciał rozmowy i postanowił ich ukarać,
  • do Królestwa wkroczyła armia 2 – krotnie silniejsza od polskiej, dowódcy zmieniali się często i nie wykazywali woli do walki,
  • wojska polskie odniosły wiele zwycięstw – najważniejsze pod Olsztynką Grochowską w 1831r.

Żaden z polskich naczelnych wodzów nie potrafił poprowadzić powstańców do zwycięstwa. Doskonała armia przeszła granicę pruską, gdzie złożyła broń.

”Noc Paskiewiczowska”

Kary za powstanie były surowe, car odwołał Konstytucję, zlikwidował polską armię i kazał odebrać majątki uczestnikom powstania, swoim zastępcą w Królestwie Polskim mianował okrutnego rosyjskiego marszałka Iwana Paskiewicza. Część z powstańców trafiła na Syberię lub została wcielona do wojska rosyjskiego.

Następna próba powstania została podjęta w Krakowie, bez udzialu chłopów skończyło się to niepowodzeniem.

Praca domowa Ćw. 3,4 str 36

pozdrawiam

Sylwia Bagińska