Historia zajęcia 5.11.2022

155

Temat lekcji  – Powstanie Styczniowe

W 1863 roku wybuchło największe powstanie zwane styczniowym.

Podczas powstania Polacy zbudowali tajne państwo gdzie ukrywano zdrajców i sądzono.

Broń była przemycana z Belgii mimo tego wysiłku Rosjanie powoli zwalczali powstanie i w maju aresztowano ostatnich przywódców, odbierano im majątki i ziemie w szkole wprowadzano język rosyjski.

W 1872 roku całkowicie zakazano używać języka polskiego nawet za ciche rozmowy na ulicy groziły kary.

Proszę o zobaczenie tych filmików nawiązujących do obydwu powstań .