Historia zajęcia 30.10.2021

157

Tematem lekcji była Chronologia – cyfry rzymskie i rozpoznawanie wieku.

Chronologia  – jest to nauka która mierzy czas

Wyróżniamy 2 rodzaje chronologii

– matematyczna

– historyczna

I – 1

V – 5

X – 10

L – 50

C- 100

D – 500

M – 1000

Są to oznaczenia i wyznaczniki liczbowe cyfr rzymskich.