Historia zajęcia 25.09.2021

122

Dokończenie tematu Jeszcze Polska nie zginęła

1809 – Bitwa z Austrią wtedy to na ścieżkę wojenną wkroczył Józef Poniatowski pod jego wodzą Polska odzyskała większość ziem utraconych podczas III rozbioru Polski.

1812 – Bitwa z Rosją niestety z powodu surowej zimy i złej organizacji Napeoleon przegrał i nastąpił  w 1813 roku upadek Księstwa Warszawskiego.

W 1815 roku odbyła się Bitwa pod Waterloo.