Historia zajęcia 19.03.2020

60

Uczniowie pisali kartkówkę z tematu Polska kultura  i literatura po klęsce Powstania Styczniowego.