Historia zajęcia 18.09.2021

123

Temat lekcji Jeszcze Polska nie zginęła czyli Polacy walczą u boku Napoleona cz 1

Po III rozbiorze Polski sojusznikiem Polski ostatecznie została Francja.

Gen Jan Henryk Dąbrowski stworzył we Francji za zgoda Napoleona polskie wojska warunkiem było zachowanie polskich sztandarów i tak w roku 1797 powstały Legiony Dąbrowskiego liczyły one 12 tysięcy żołnierzy. Józef Wybicki napisał tekst pieśni wojennej którą spiewali nasi żołnierze, która w 1926 roku stała się oficjalnie hymnem narodowym zwanym Mazurkiem Dąbrowskiego.

W roku 1800 w Bitwie pod Hohenlinden Legiony zwyciężyły pokonując Austrię. Natomiast w roku 1807 Napoleon Bonaparte utworzył małe państwo nazwane Księstwem Warszawskim.