Historia zajęcia 18.03.2023

58

Tematem lekcji była Powojenna odbudowa Polski załączam materiał który przygotował Michał.

Proszę go sobie przeczytać .Michał Lubiecki Historia

Notatki nie trzeba wpisywać do zeszytu pozdrawiam.