Historia zajęcia 17.09.2022

112

Temat lekcji Jeszcze Polska nie zginęła – czyli Polacy walczą u boku Napoleona.  cz 1

1795 – III rozbiór Polski – Polska zniknęła z map Europy.

1797 – powstały Legiony Dąbrowskiego.

1801 – Polska armia we Francji liczyła już 12 tys żołnierzy.

1926 – powstała pieśn napisana przez Józefa Wybickiego która potem została oficjalnym hymnem polskim Mazurkiem Dąbrowskiego.

1800 – Bitwa pod Hohenlinden walczyły tam Legiony.

1807 – Napoleon utworzył małe państwo które nazwano Księstwem Warszawskim.