Historia zajęcia 16.10.2021

103

Tematem lekcji było Powstanie Listopadowe

29 listopada 1830 wybuchło Powstanie Listopadowe polskich żołnierzy poprowadził Piotr Wysocki.

1831 – bitwa pod Stoczkiem , zwycięstwo

1831 – bitwa pod Olszynką , zwycięstwo

1831 – bitwa pod Ostrołęką

Kara za powstanie była okrutna

– odwołanie konstytucji

– zlikwidowanie polskiej armii

– odebranie majątku

– Polacy byli prześladowani.

25 lat prześladowania Polaków nazwano Nocą Paskiewiczowską.

1846 – powstanie w Krakowie ale nie doszło do skutku.

1848 – wybuchły lokalne powstania w Krakowie , Lwowie  i w Wielkopolsce.

1848 – wybuchła rewolucja nazwana Wiosną Ludu.

Przypominam o sprawdzianie 30 pazdziernika z następujących tematów Jeszcze Polska nie zginęła , Królestwo Polskie czyli Polska na łasce cara oraz Powstanie Listopadowe.