Historia zajęcia 15.10.2022

135

Temat – Powstanie Listopadowe.

29 listopada 1830 wybucha Powstanie Listopadowe Polaków do walki poprowadził Piotr Wysocki.

1831 – Bitwa pod Stoczkiem  – zwycięstwo Polaków .

1831 – Bitwa pod Olszynką – Zwycięstwo Polaków.

1831 – Bitwa pod Ostrołęką wtedy to też nastąpiła klęska.

Kara za powstanie była okrutna car odwołał konstytucję , zlikwidował polską armię , zabrał majątki uczestnikom powstania.

Dlatego też trudne 25 lat prześladowań Polaków nazywamy Nocą Paskiewiczowską.

W 1846 i  1848 wybuchły lokalne powstania w Krakowie  i Lwowie.

Wydarzenia te nazywamy Wiosną Ludów.

Przypominam o sprawdzianie 29 pazdziernika z następujących tematów – Jeszcze Polska nie zginęła , Królestwo Polskie czyli Polska na łasce cara oraz Powstanie Listopadowe.