Historia zajęcia 14.01.2023

126

Temat lekcji –  Emigracja po powstaniach.

Emigracja – wyjazd z kraju na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe.

W latach  1831-1832 – 7 tysięcy Polaków wyemigrowało do  Francji .

Emisariusz – wysłannik pozostałych emigrantów.

Ogólnie uciekinierów po powstaniach nazywamy  Wielką Emigracją.

1863 r  -Bitwa pod Gettysburgiem.

1846 , 1849 , 1864 – Polacy zaczęli obierać nowy kierunek emigracji czyli obie Ameryki.

1861 – 1865 – Wybucha wojna secesyjna pomiędzy północą a poludniem.

Przypominam o sprawdzianie 28 stycznia z następujących tematów – Powstanie Styczniowe , Józef Piłsudski , Polacy w I wojnie światowej i Emigracja po powstaniach.