Historia zajecia 12.11.2022

128

Temat lekcji – Jozef Pilsudski

Józef Piłsudski – urodził się w 1867 roku w Żułowie pod Wilnempolityk, polski działacz niepodległościowy, naczelnik państwa polskiego, Pierwszy Marszałek Polski, oraz premier Polski.

Po ukończeniu gimnazjum zapisuje się na studia medyczne w Charkowie, po pewnym czasie wydalony. Zostaje wmanewrowany w spisek na życie cara, za co zostaje skazany na 5 lat więzienia.

Podczas I wojny światowej organizował polskie oddziały zbrojne. Osobiście dowodził I Brygadą Legionów i na jej czele stoczył z Rosjanami wiele bitew.

Od 1920 roku pełnił funkcję marszałka Polski. Później w wyniku politycznych zawirowań zrzekł się wszystkich funkcji wojskowych i trzymał się z dala od życia politycznego.

W 1926 roku niezadowolony z ogólnej sytuacji w Polsce, siłą przejmuje władzę w kraju.

Prezydent Wojciechowski wraz z premierem Witosem rezygnują z piastowanych stanowisk.

12 maja 1935 roku Józef Piłsudski umarł na raka wątroby, a trumna z jego doczesnymi szczątkami spoczęła na Wawelu.