Historia zajęcia 08.10.2022

144

Temat lekcj  – Królestwo Polskie czyli Polska na łasce cara.

1815 – zostaje utworzone Królestwo Polskie.

W królestwie rządził car który przyjął tytuł króla Polski.

Polacy mogli się kształcić w języku polskim , car wprowadził także wiele przepisów których nie można było łamać ponieważ groziło to konsekwencjami.

Polacy zaczęli sami łamać zasady zaczęło się tworzyć przekonanie że miłość do ojczyzny to obowiązek.

Zaczęły powstawać nowoczesne budowle jak Belweder , Pałac Staszica w mieście było dużo zieleni Warszawa była nazywana Paryżem północy.

Zakładano nowe fabryki , sprowadzano nowoczesne maszyny , w stolicy działało wielu znanych artystów jak Juliusz Słowacki i Stanisław Staszic który stworzył początki polskiego przemysłu.

Zadanie domowe – ćw 1 str 16 , ćw 2 ,3 str 17 oraz 4 ,5 , 6 str 18.

przypominam również o sprawdzianie który będzie 29 pazdziernika.