Historia zajęcia 06.11.2021

103

Temat lekcji Powstanie Styczniowe.

W 1863 wybuchło największe powstanie zwane styczniowym.

Podczas powstania Polacy zbudowali tajne państwo ukrywano zdrajców , sądzono zdrajców , broń przemycano z Belgii .

W urzędach i szkołach wprowadzono język rosyjski a zakazano polskiego nawet za rozmowy na ulicy groziły kary.

W 1872 całkowicie zakazano używania języka polskiego.