Historia zajęcia 04.02.2023

103

Temat lekcji – Polonia w Nowym Świecie.

1619 – kapitan John Smith przywiózł na statku polskich rzemieślników.

1908 – ważnym wydarzeniem było wyświęcenie polskiego księdza.

1918 – w USA było już ponad 15 tyś polskich fabryk.

1873 – powstaje Zjednoczenie rzymsko – katolickie.

1903 – Maria Curie Skłodowska odbiera Nobla z dziedziny fizyki.

1911 – Maria Curie Skłodowska odbiera Nobla za chemię.

Odkryła ona także 2 pierwiastki Polon i Rad.

Ernest Malinowski wybudował w Peru najwyżej położoną kolej.

Ignacy Domeyko był ojcem tamtejszego górnictwa w Chile.

Przypominam o kartkówce 18 lutego z tematów Tym razem wygramy oraz Polonia w Nowym Świecie.