Historia zajęcia 02.10.2021

106

Temat lekcji Królestwo Polskie czyli Polska na łasce cara cz 1

1815 – powstanie Królestwa Polskiego.

Królestwem Polskim rządził car i objął władzę króla.

– polacy i ich dzieci mogły się krztałcić w języku polskim

– powstaje sejm ale niewiele miał do powiedzenia

Wśród Polaków rodziło się przekonanie że miłość do ojczyzny to obowiązek.

Stanisław Staszic  twórca polskiego przemysłu.

Aleksander Czartoryski twórca konstytucji.