Historia 9.01.2021

146

Temat: Pod obcym panowaniem.

Notatka z lekcji.

Zabór rosyjski

Po klęsce powstania styczniowego władze Rosji postanowiły “zrobić z Polaków dobrych Rosjan”

 • usunięto język polski
 • nazwy sklepów pisano po rosyjsku
 • policjanci karali przechodniów za rozmowy po polsku
 • pisano nazwy miejscowości i tytuły gazet po rosyjsku
 • Polaków nieustannie śledzono i kontrolowano

W kraju nie było możliwości podjęcia walki :

 • władze carskie aresztowały następnych Polaków, bez powodu wysyłano ich na Syberię, można było zostać ukaranym za niesienie biało-czerwonych kwiatów, uczniów wyrzucano ze szkoły za rozmowy po polsku

W Rosji nie decydowało prawo tylko samowola urzędników, dlatego często na Syberię wywozono ludzi bez wyroku sądowego, mimo to Rosjanie nie złamali ducha Polaków.

W 1905 r. w Rosji wybuchła rewolucja młodzież rozpoczęła strajk szkolny i wywalczyła prawo do nauki po polsku w polskich szkołach prywatnych.

Zabór pruski

W zaborze pruskim od początku Polaków trkatowano źle.

 • zakaz używania języka polskiego w urzędach i szkołach średnich
 • zaczęto sprowadzać Niemców i osiedlać ich w Wielkopolsce i na Śląsku
 • wykupywano polskie majątki by osadzać tam Niemców
 • Polacy solidnie pracowali, by nie mieć długów i nie narażać się władzy
 • powstały polskie banki i zakłady przemysłowe
 • Polacy dbali o swój język w kosciołach, zakładali chóry, uczyli się religi po polsku

We Wrześni dzieci zostały pobite bo nie chciały mówić pacierza w języku niemieckim.

Władze prześladowały Polaków na wiele sposobów – powodując walkę z Kościołem – próby germanizacji dzieci, starały się odbierać ziemię Polakom. Najbardziej znanym przykładem oporu Polaków przeciwko tym działaniom była sprawa chłopa Michała Drzymały.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska