Historia 29.01.2022

102

Temat: Józef Piłsudski – ojciec polskiej niepodległości.

notatka z lekcji:

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867r. w Zułowie pod Wilnem – polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, Naczelnik Państwa Polskiego w latach 1918- 1922. 

11 listopada 1918r . Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi.

22 listopada 1918r. objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa, zachowując naczelne dowództwo Wolska Polskiego.

W czasie wojny polsko – sowieckiej osobiście kierował wyprawą wileńską (IV 1919), wyprawą kijowską (IV-V 1920), Bitwą Warszawską (VIII 1920) oraz Bitwą nad Niemnem (IX 1920).

19 marca 1920r. mianowany został Marszałkiem Polski.

12-14 maja 1926r. dokonał zbrojnego zamachu stanu, w wyniku którego przejął władzę w państwie. 15 maja został ministrem spraw wojskowych pełniąc tę funkcję do śmierci.

Od 28 sierpnia 1926r. był Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i potencjalnym Naczelnym Wodzem w wypadku wojny.

Dwukrotnie, od 2 października 1926r. do 27 czerwca 1928r.  i od 25 sierpnia do 4 grudnia 1930r., sprawował urząd premiera.

Zmarł 12 maja 1935r. w Belwederze (Warszawa)

pozdrawiam

Sylwia Bagińska