Historia 28.11.2020

165

Temat: Powstanie styczniowe – ciąg dalszy tematu.

Praca domowa

Kartkówka 5.12.2020. Zakres materiału powstanie listopadowe i styczniowe. W którym roku wybuchło powstanie listopadowe – dokładna data i powstanie styczniowe. Kto prowadził do walki żołnierzy w powstaniu listopadowym? Wojska polskie w powstaniu listopadowym odnieśli wiele zwycięstw, które z nich było najważniejsze i w którym roku miało miejsce? Jakie kary były przewidziane za udział w powstaniu listopadowym – proszę wymienić wszystkie, co zostało wprowadzone, kto zmienił politykę rosyjską i wprowadził reformy w całym państwie ? kogo car Aleksander II mianował szefem rządu? jak funkcjonowało tajne państwo podczas powstania styczniowego? w którym roku aresztowano ostatnich przywódców powstania styczniowego? na czym polegała carska zemsta podczas powstania styczniowego?

pozdrawiam

Sylwia Bagińska