Historia 27.04.2024

84

Ostatnie kwietniowe zajęcia poświęciliśmy na temat “Niepodległa II Rzeczpospolita”. Przeczytaliśmy i omówiliśmy wspólnie informacje w podręczniku na str. 102-105. Pozostały czas poświęcony był na zaległe sprawdziany, sprawdzenie zeszytów i wystawienie ocen na koniec roku.

Ponieważ w tekście wspomniana była konstytucja marcowa, a żaden z uczniów nie wiedział, co słowo konstytucja oznacza (wszystkim kojarzyło się z polityką i więcej pomysłów na wytłumaczenie nie było), na następnej lekcji sprawdzę, czy pojęcie to opanowali. Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie będą w stanie powtórzyć, że KONSTYTUCJA TO NAJWAŻNIEJSZY ZBIÓR PRAW DANEGO PAŃSTWA. (Dla bardziej zaangażowanych: Określa podstawy ustroju politycznego i społecznego, reguluje ustrój państwa oraz zakres kompetencji naczelnych organów państwa. Określa prawa i obowiązki obywateli. W państwie może obowiązywać tylko jedna konstytucja.)