Historia 26.09.2020

138

Temat: Kontynuacja tematu z poprzedniej lekcji. Powstanie i upadek Księstwa Warszawskiego.

Notatka z lekcji.

Polacy jeszcze raz zaufali Napoleonowi. Polacy wywołali udane powstanie w Poznaniu, na tyłach wojsk pruskich.   W  1806 r wypędzili Prusaków z Wielkopolski. Polacy wraz z Francuzami utworzyli 30- tysięczną armię.  1807 r. Napoleon utworzył małe państwo – Księstwo Warszawskie. W którym to Polacy mogli używać języka polskiego i mieli swoje wolsko. Był to wolny od zaborców skrawek Polski, który miał własną Konstytucję – nadaną przez Napoleona, armię i rząd. Polacy W 1809 r. nowe państwo musiało odeprzeć atak Austriaków, dzięki ogromnemu talentowi naczelnego wodza księcia Józefa Poniatowskiego. Mimo, iż miał dużo silniejszego wroga powoli zaczął wyzwalać ziemie polskie, będące pod zaborem austriackim. Księstwo Warszawskie urosło, a wraz z nią nadzieje, że Rzeczypospolita odrodzi się za pomocą Napoleona.

W 1812 roku Napoleon ruszył na ostatniego z polskich zaborców Rosję. Niestety, Napoleon stracił swą ogromną armię podczas surowej zimy, a jego przegrana w wojnie z Rosją oznaczała kres istnienia Księstwa Warszawskiego już w 1813r. Warszawę zajęły wojska rosyjskie. Polacy mimo przegranej Francuzów pozostali wierni Napoleonowi do końca. Walczyli u jego boku w ostatniej bitwie  – pod Waterloo 1815 roku. Na polu tej bitwy rozwiały się nadzieje na niepodległość Polski.

Pozdrawiam

Sylwia Baginska