Historia 24.04.2021 zajęcia on line.

85

Temat: Od Karpat do Bałtyku, od Wilna do Katowic.

1.Ustalenie granic II Rzeczypospolitej.

2. Konstytucja marcowa z 17 marca 1921r.

  • władza w Polsce należy do Narodu
  • władzę ustawodawczą stanowią Sejm i Senat
  • władzę wykonawczą prezydent i rząd
  • władzę sądowniczą – niezawisłe sądy
  • obywatele posiadają pełnię praw (prawa człowieka)

Pierwszy prezydent – Gabriel Narutowicz – 9 grudnia 1922 – zginął w zamachu, kolejnym prezydentem był Stanisław Wojciechowski

hiperinflacja- sytuacja, w której pieniądz bardzo szybko traci swoją wartość

Rządy II Rzeczypospolitej podjęły wiele innych działań, które miały naprawić gospodarkę. Zbudowano sieć kolejową, postawiono nowe fabryki, rozpoczęto budowę portu w Gdyni. Powoli Polska stawała się coraz zamozniejszym krajem, a ponieważ była jednym z większych państw Europy Środkowej, nabierała coraz większego znaczenia międzynarodowego.

Praca domowa

8 maja będzie sprawdzian, proszę przygotować się na niego, zakres materiału str. 81-112. Postaram się jak najszybciej przygotować sprawdzian i opublikować go na storonie.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska